فرماندار آوج؛

ضرورت ایجاد و استقرار شعبه دائم تامین اجتماعی در شهرستان آوج

  • 14 May 2023
  • شناسه مطلب: 335072
  • تعداد بازدید : 5

کوزه گرها مدیرکل تامین اجتماعی استان با زرگر فرماندار آوج دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

فرماندار آوج؛
ضرورت ایجاد و استقرار شعبه دائم تامین اجتماعی در شهرستان آوج

کوزه گرها مدیرکل تامین اجتماعی استان با زرگر 
فرماندار آوج دیدار و گفت وگو کرد.

زرگر در این دیدار با اشاره به وضعیت اجتماعی و اقتصادی شهرستان ، پراکندگی و دوری آن از مراکز استان بر ارتقای شعبه تامین اجتماعی از کارگزاری و خصوصی به شعبه تاکید کرد.

وی افزود: گسترش پوشش بیمه ای از وظایف و تکالیف سازمان تامین اجتماعی  است که می تواند در توسعه و ارتقای رفاه اجتماعی جامعه موثر باشد.


اشتراک گذاری