رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت عمومی،مهمترین کار در پیشگیری از ویروس کرونا است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:اخلاق انتخابات به مفهوم به رسمیت شناختن تکثر سیاسی است/مردم به برنامه و عملکرد رای می دهند نه به شعار و پوستر
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:نمایندگان فرماندار،اقتدار و محوریت خود را در شعب اخذ رای تفویض نکنند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت عمومی،مهمترین کار در پیشگیری از ویروس کرونا است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:اخلاق انتخابات به مفهوم به رسمیت شناختن تکثر سیاسی است/مردم به برنامه و عملکرد رای می دهند نه به شعار و پوستر
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:نمایندگان فرماندار،اقتدار و محوریت خود را در شعب اخذ رای تفویض نکنند.
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:سرمایه گذاران بومی،دین خود را نسبت به شهرستان ادا کنند.
فرماندار شهرستان آوج
فرماتدار شهرستان آوج گفت:حوزه فرهنگی و اجتماعی هنوز در جامعه ما،غریب و در حاشیه است
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:با حذف دیگران،نمی توان خود را اثبات کرد.
با حضور فرماندار شهرستان آوج
با حضور فرماندار شهرستان آوج،زنگ انقلاب در مدرسه شهید قاسم سلیمانی به صدا در آمد.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج تاکید کرد:تریبون های دهه فجر؛تبلور چندصدایی موجود در جامعه باشند و این معنای دقیق وحدت در عین کثرت است.
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:مدیران نسبت به اجرای مصوبات ستاد توسعه شهرستان اهتمام ویژه ای داشته باشند./عملکرد برخی از دستگاه ها در اجرای مصوبات غیرقابل قبول است.
فرماندار شهرستان آوج گفت
فرماندار شهرستان آوج گفت:بانک ها،نسبت خود را با اقتصاد مناطق تعریف کنند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها