رفتن به محتوای اصلی
تا انتخابات
روز
ساعت
دقیقه
1
2
3
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:مدیران نسبت به اجرای مصوبات ستاد توسعه شهرستان اهتمام ویژه ای داشته باشند./عملکرد برخی از دستگاه ها در اجرای مصوبات غیرقابل قبول است.
فرماندار شهرستان آوج گفت
فرماندار شهرستان آوج گفت:بانک ها،نسبت خود را با اقتصاد مناطق تعریف کنند.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:انتخابات با مفهوم رقابت سیاسی عجین است که لازمه و پیش شرط مشارکت است.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:مدیران نسبت به اجرای مصوبات ستاد توسعه شهرستان اهتمام ویژه ای داشته باشند./عملکرد برخی از دستگاه ها در اجرای مصوبات غیرقابل قبول است.
فرماندار شهرستان آوج گفت
فرماندار شهرستان آوج گفت:بانک ها،نسبت خود را با اقتصاد مناطق تعریف کنند.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:انتخابات با مفهوم رقابت سیاسی عجین است که لازمه و پیش شرط مشارکت است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:مدیریت آب بدون داشتن یک چشم اندازی از توسعه نتیجه بخش نیست.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:استراتژی جمهوری اسلامی در نظام بین الملل یک استراتژی تدافعی است اما کلوخ انداز را پاداش سنگ است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:درس سردار سلیمانی به ما پاک زیستن،سعه صدر و محبت به دیگران بود
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج تاکید کرد:شهرستان آوج،چشم انتظار اجرای مصوبه تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات عمرانی در سال جاری است.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:صداقت مسئولان؛اعتماد و همراهی مردم را به دنبال دارد.
فرماندار شهرستان آوج به همراه مدیرکل مدیریت بحران از نقاط حادثه خیز بر اثر سیلاب بازدید کرد.
فرماندارآوج خبرداد:
فرماندار شهرستان آوج از تقویت زیرساخت های ارتباطی ۶ روستا در شهرستان آوج خبر داد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها