فرماندار آوج :

تمامی دستگاهها موظف به اجرای دستورالعمل ستاد تسهیل ازدواج هستند.

  • 20 May 2023
  • شناسه مطلب: 334912
  • تعداد بازدید : 5

زرگر در جلسه کمیته تسهیل ازدواج شهرستان آوج ، افزود: دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد دستورالعمل و مصوبات ستاد هماهنگی هستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

فرماندار آوج :
تمامی دستگاهها موظف به اجرای دستورالعمل ستاد تسهیل ازدواج هستند.

زرگر در جلسه کمیته تسهیل ازدواج شهرستان آوج ، افزود:  دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد دستورالعمل و مصوبات ستاد هماهنگی هستند.

وی یادآور شد: بحث مشاوره پیش از ازدواج باید با جدیت دنبال شود تا افراد بتوانند انتخاب درست و آگاهانه ای داشته باشند.

چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


اشتراک گذاری