فرماندار آوج؛

بازدید سرزده و شبانه فرماندار آوج از درمانگاه شبانه روزی شهر آوج

  • 17 Apr 2023
  • شناسه مطلب: 335536
  • تعداد بازدید : 5

وحید زرگر فرماندار شهرستان آوج  با در حضور درمانگاه شبانه روزی شهر آوج  ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف مرکز ، در جریان روند ارائه خدمات و مراجعات به این مرکز قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

بازدید سرزده و شبانه فرماندار آوج از درمانگاه شبانه روزی شهر آوج

وحید زرگر فرماندار شهرستان آوج  با در حضور درمانگاه شبانه روزی شهر آوج  ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف مرکز ، در جریان روند ارائه خدمات و مراجعات به این مرکز قرار گرفت.

یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲


اشتراک گذاری