Responsive Image

معرفی شهرستان

1-اقلیم و سرزمین
-وسعت : 2694  کیلومتر مربع معادل 17 درصد مساحت استان
-موقعیت جغرافیایی: از شمال به شهرستان تاکستان از جنوب متصل به استان همدان و مرکزی از شرق متصل به شهرستان بوئین زهرا  از غرب متصل به استان زنجان
-تقسیمات کشوری : دو بخش مرکزی و آبگرم، دو شهر آوج و آبگرم،دارای 5دهستان شهید آباد – نیریج – حصار ولیعصر – آبگرم – کلنجین،100روستای دارای سکنه و 7روستای خالی از سکنه
2-جمعیت و نیروی انسانی
-جمعیت:43798نفر معادل 3.6درصد جمعیت کل استان
-توزیع مکانی جمعیت :24.5درصد جمعیت شهر نشین و 75.5درصد جمعیت روستا نشین
-توزیع جنسیتی جمعیت :51درصد جمعیت مردان و 49درصد جمعیت زنان
-تراکم جمعیت:16.3نفر در هر کیلومتر مربع
-خانوار: 13818 خانوار با میانگین 2/3 نفر در هر خانوار
نرخ بیکاری :10.9درصد
3-امور اجتماعی وفرهنگی
-با سوادی :87.9درصد
-آموزش مقدماتی: 5981 دانش آموز،600نفر معلم،120  مدرسه و 340  کلاس درس
-آموزش عالی: 501 نفر دانشجو و 2 دانشگاه و موسسه آموزش عالی
-بهداشت و درمان: 7  مرکز بهداشتی درمانی، فاقد بیمارستان،فاقد  تخت بیمارستانی ، 12   نفر پزشک عمومی و 10متخصص،  35  خانه بهداشت روستایی
فرهنگ: 3 کتابخانه با  45602 جلد کتاب
حمایت های اجتماعی: تعداد 2632 خانوار بالغ بر 5809 نفر مددجو کمیته امداد و 1640نفر تحت پوشش بهزیستی
4-امور اقتصادی و تولیدی
کشت زراعی :56700هکتار زیر کشت که کل محصولات تولیدی 204183 تن محصولات (گندم ،جو و حبوبات،علوفه و ....)
دامپروری: تعداد دام سبک 176000راس تعداد گاو بومی و دورگه 18420راس و تولید 1800تن گوشت قرمز و میزان تولید گوشت سفید 6800تن
شیلات :4تولیدی ماهی قزل آلا و 8تن گوشت سفید ماهی
صنعت :دارای 26واحد صنعتی با سرمایه گذاری 250 میلیارد تومان 8 با اشتغال 2500 نفر شامل 300 نفر در بخش صنعت و 2200 نفر در بخش کشاورزی 
معدن:دارای16معدن که 15 معدن فعال و 1 معدن غیر فعال است