آدرس: قزوین - ابتدای خیابان شهید سلیمانی

 

شماره تماس: >33892000 - 028

 

شماره پیامکی:00000000

 

شماره فکس: 33682895 - 028

کدپستی:  3416413155

 

آدرس الکترونیکی: INFO@OSTANQAZVIN.IR

فرم ارتباط با ما