جلسه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان آوج برگزار شد

به ریاست فرماندار آوج

  • 21 Jan 2024
  • شناسه مطلب: 1194238
  • تعداد بازدید : 15608

جلسه هیئت بازرسی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در شهرستان آوج، به ریاست زرگر فرماندار آوج و با حضور صوفی معاون فرماندار، تقی زاده معاون مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین و اعضای هیئت بازرسی انتخابات شهرستان، برگزار شد.

🔰 به ریاست فرماندار آوج

جلسه هیئت بازرسی انتخابات شهرستان آوج برگزار شد

🔻 جلسه هیئت بازرسی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در شهرستان آوج، به ریاست زرگر فرماندار آوج و با حضور صوفی معاون فرماندار، تقی زاده معاون مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین و اعضای هیئت بازرسی انتخابات شهرستان، برگزار شد.


اشتراک گذاری