صبح امروز صورت گرفت؛

فرماندار آوج از چند پروژه درحال اجرای شهرستان بازدید کرد.

  • 11 Jun 2023
  • شناسه مطلب: 334688
  • تعداد بازدید : 3

وحید زرگر فرماندار شهرستان آوج از روند پیشرفت فیزیکی دو پروژه مهم عمرانی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

صبح امروز صورت گرفت؛

فرماندار آوج از چند پروژه درحال اجرای شهرستان بازدید کرد.

وحید زرگر فرماندار شهرستان آوج از روند پیشرفت فیزیکی دو  پروژه مهم عمرانی این شهرستان بازدید کرد.

زرگر از پروژه های "طرح ایمن سازی ورودی شهرآوج "و پروژه ملی تعریض محور آوج به رزن، شهرستان" بازدید نمود.

چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲


اشتراک گذاری