فرماندار آوج :

ضرورت ایجاد و استقرار پزشکی قانونی در شهرستان آوج

  • 14 May 2023
  • شناسه مطلب: 335024
  • تعداد بازدید : 1

جعفر زاده مدیرکل پزشکی قانونی استان با زرگر فرماندار شهرستان آوج دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

فرماندار آوج :
ضرورت ایجاد و استقرار پزشکی قانونی در شهرستان آوج

جعفر زاده مدیرکل پزشکی قانونی استان با زرگر فرماندار شهرستان آوج دیدار و گفتگو کرد.

زرگر در این دیدار با اشاره به ضرورت استقرار ادارات در این شهرستان  افزود:نهادهای حاکمیتی  باید در چارچوب تقسیمات کشور ودر راستای تسهیل امور مردم ادارات  خود را تاسیس و نیرو انسانی آن را تامین کنند.
زرگر افزود:مردم شهرستان نباید برای پیگیری امور مربوط به پزشکی قانونی به شهرستان های مجاور مراجعه کنند و این یک مطالبه به  حق از طرف مردم است.

شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


اشتراک گذاری