فرماندار آوج :

شهرداران در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند

  • 18 Jun 2023
  • شناسه مطلب: 334592
  • تعداد بازدید : 6

زرگر در همایش شهرداران استان که صبح امروز به میزبانی شهرداری آوج و با حضور اسماعیلی مدیر کل دفتر شهری استانداری برگزار گردید با اشاره به اهمیت جایگاه و عملکرد شهرداریها در ایجاد رضایتمندی اجتماعی اظهار داشت: شهرداری ها باید با پرهیز از رویکرد صرف فیزیکی و کالبدی ، برنامه ها و سیاست های خود را با لحاظ مولفه های اجتماعی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

فرماندار آوج :
شهرداران در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند

زرگر در همایش شهرداران استان که صبح امروز به میزبانی شهرداری آوج و با حضور اسماعیلی مدیر کل دفتر شهری استانداری برگزار گردید با اشاره به اهمیت جایگاه و عملکرد شهرداریها در ایجاد رضایتمندی اجتماعی اظهار داشت: شهرداری ها باید با پرهیز از رویکرد صرف فیزیکی و کالبدی ، برنامه ها و سیاست های خود را با لحاظ مولفه های اجتماعی و فرهنگی طراحی و عملیاتی کنند.

زرگر در ادامه‌ ، عدالت اجتماعی را یکی از ضروری ترین رسالتهای شهرداریها دانست و افزود: مدیریت شهری باید در تصمیمات و اقدامات  خود تامین مصالح و منافع عمومی را بر هر مولفه ای ترجیح دهد و با برنامه ریزی جامع وگسترش خدمات خود به همه شهروندان از تشدید شکاف های اجتماعی و توسعه نامتوازن شهر جلوگیری کند و  تاثیر تمایلات و منافع شخصی و قومی  در اداره شهر را به حداقل برساند.


اشتراک گذاری