سرپرست فرمانداری آوج؛

دستگاهها نسبت به مناسب سازی فضای شهری واداری برای قشر معلولین اهتمام جدی داشته باشند.

  • 05 Mar 2023
  • شناسه مطلب: 336496
  • تعداد بازدید : 6

وحید زرگر در جلسه ستاد مناسب سازی فضای شهری و اداری ویژه معلولین وافراد توانخواه شهرستان بیان داشت: بسیاری ازمعلولین علیرغم نقص عضو ومعلولیت جسمی از توانمندیهای ارزشمندی در اجتماع برخوردارند وخدمت به این قشر نه از نگاه ترحم آمیز بلکه باید بعنوان تکلیف و وظیفه و در راستای ترویج فرهنگ تکریم وصیانت از حقوق شهروندی باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

سرپرست فرمانداری آوج؛

دستگاهها نسبت به مناسب سازی فضای شهری واداری برای قشر معلولین اهتمام جدی داشته باشند.

وحید زرگر در جلسه ستاد مناسب سازی فضای شهری و اداری ویژه معلولین وافراد توانخواه شهرستان بیان داشت: بسیاری ازمعلولین علیرغم نقص عضو ومعلولیت جسمی از توانمندیهای ارزشمندی در اجتماع برخوردارند وخدمت به این قشر نه از نگاه ترحم آمیز بلکه باید بعنوان تکلیف و وظیفه و در راستای ترویج فرهنگ تکریم وصیانت از حقوق شهروندی باشد.

وی افزود: از مطالبات عمده وبه حق معلولین وافراد سالمند اجرای طرح مناسب سازی اداری وفضاهای شهری وعمومی برای سهولت در ترددشان در سطح شهر و ادارات است ودستگاههای اجرایی بویژه شهرداریها مکلف به اجرای آن بوده و باید دراین زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱


اشتراک گذاری