صبح امروز صورت گرفت؛

جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ وارائه برنامه های پیشنهادی ۱۴۰۲ برگزار گردید.

  • 14 May 2023
  • شناسه مطلب: 335104
  • تعداد بازدید : 3

صبح امروز جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ وارائه برنامه های پیشنهادی ۱۴۰۲ با حضور فرماندار شهرستان آوج بخشداران تابعه و روسای ادارات شهرستان برگزار گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

صبح امروز صورت گرفت؛

جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های اعتبارات تملک دارایی  های  سرمایه ای سال ۱۴۰۱ وارائه برنامه های پیشنهادی ۱۴۰۲ برگزار گردید.

صبح امروز جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ وارائه برنامه های پیشنهادی ۱۴۰۲ با حضور فرماندار شهرستان آوج  بخشداران تابعه و روسای ادارات شهرستان برگزار گردید.

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


اشتراک گذاری