فرماندار آوج :

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

  • 24 Apr 2023
  • News Code: 335504
  • تعداد بازدید : 4

زرگر در جلسه کمیته تخصصی بانوان و ستاد جوانی جمعیت شهرستان آوج بیان داشت: باید شرایط برای ازدواج جوانان فراهم شود و دستگاه ها و نهادها و تشکل های مدنی و مردمی در این راستا به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

فرماندار آوج : 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

زرگر در جلسه کمیته تخصصی بانوان و ستاد جوانی جمعیت شهرستان آوج بیان داشت: باید شرایط برای ازدواج جوانان فراهم شود و دستگاه ها و نهادها و تشکل های مدنی و مردمی  در  این راستا به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

زرگر افزود: مقام معظم رهبری چندین سال قبل موضوع افزایش جمعیت را بیان نمودند که نشان از دوراندیشی ایشان دارد.

فرماندار آوج اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تکالیف دستگاهها وبانک ها مشخص شده است و و مشوق های   فراوانی مانند اعطای  تسهیلات ازدواج،فرزندآوری ومسکن در چارچوب بودجه های سنواتی کشور تاکید و تصریح شده است .


Share