فرماندار آوج:

تحول اجتماعی با برنامه ریزی آگاهانه و فعال شدن هسته های مردمی و خودجوش میسر می شود

  • 28 Jun 2023
  • News Code: 334528
  • تعداد بازدید : 2

زرگر در اولین جلسه" هیئت اندیشه ورز پیشگیری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی" شهرستان آوج که با حضور فعالان عرصه اجتماعی برگزار شد ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان در زمینه آسیبهای اجتماعی، ضرورت ورود جهادی افراد دلسوز،صاحب نظر و دارای پایگاه اجتماعی را به این موضوعات مهم و ضروری دانستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

فرماندار آوج: 

تحول اجتماعی با  برنامه ریزی آگاهانه و فعال شدن هسته های مردمی و خودجوش میسر می شود

زرگر در اولین جلسه" هیئت اندیشه ورز پیشگیری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی" شهرستان آوج که با حضور فعالان عرصه اجتماعی برگزار شد ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان در زمینه آسیبهای اجتماعی، ضرورت ورود  جهادی افراد دلسوز،صاحب نظر و دارای پایگاه اجتماعی را به این موضوعات مهم و ضروری دانستند.

وی ضمن تاکید بر ایجاد قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در شهرستان افزود: اگر زمینه مداخله گروه های جهادی و کنشگران اجتماعی به حوزه های اجتماعی  فراهم شود قطعا بسیاری از آسیب ها و معضلات کاهش خواهد یافت.

فرماندار آوج ضمن اشاره به اهتمام  و حساسیت دولت سیزدهم  و مدیریت ارشد  استان به موضوعات اجتماعی، اظهار داشت:
امید آفرینی و ایجاد نشاط در جامعه  و بهره گیری از ظرفیت ها و داشته های فرهنگی بومی و مذهبی با محوریت خانواده،محلات و مساجد بهترین تکیه گاه برای کاهش آسیب های اجتماعی و تحول اجتماعی است.


Share