جلسه هم اندیشی اعضای محترم شورای اسلامی شهر با فرماندار آوج

جلسه هم اندیشی و نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار آوج با فرماندار شهرستان برگزار شد.

  • 20 May 2023
  • كود الأخبار: 334880
  • تعداد بازدید : 5

ظهر امروز فرماندار شهرستان آوج با حضور در صحن شورای شهر آوج با تاکید برجایگاه ویژه شوراهای اسلامی شهرها در مدیریت شهری گفت :  اولین مسئله ای که در حوزه شوراهای اسلامی باید مد نظر قرار گیرد بر اهمیت تصمیم جمعی، وحدت و همدلی بین اعضای یک جمع تأکید می نماید لذا خروجی این تفکر و خرد جمعی نیز باید مصوباتی بالنده در راستای توسعه ی شهر باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

جلسه هم اندیشی اعضای محترم شورای اسلامی شهر با فرماندار آوج

جلسه هم اندیشی و نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار آوج با فرماندار شهرستان برگزار شد.

ظهر امروز فرماندار شهرستان آوج با حضور در صحن شورای شهر آوج  با تاکید برجایگاه ویژه شوراهای اسلامی شهرها در مدیریت شهری گفت :  اولین مسئله ای که در حوزه شوراهای اسلامی باید مد نظر قرار گیرد بر اهمیت تصمیم جمعی، وحدت و همدلی بین اعضای یک جمع تأکید می نماید لذا خروجی این تفکر و خرد جمعی نیز باید مصوباتی بالنده در راستای توسعه ی شهر باشد.

وی افزود : پروژه های عمرانی شهری باید در چارچوب یک طرح کلی و برنامه ریزی شده و با لحاظ همه جوانب امر از جمله ملاحظات اجتماعی و فرهنگی تصویب و اجرا گردد.

شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲


يشارك