رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،مجمع سلامت
باحضورسلیمانی فرماندارآوج،دکتراسکویی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وجمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی اولین مجمع سلامت شهرستان آوج برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورا،آموزش وپرورش
باحضور فرماندارآوج،نماینده مردم بوئین زهراوآوج درمجلس وجمعی ازمسئولین، شورای آموزش وپرورش شهرستان آوج برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، نمازجمعه،موادمخدر
فرماندار آوج:
فرماندارآوج گفت: اولویت اساسی نهادهای ذیربط درحوزه مبارزه با مواد مخدربایدآموزش خانواده ها وآگاهی بخش جامعه ازمضرات و عواقب سوء مصرف مواد مخدرباشد که این دو راهکار عملی در راستای...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،مجمع سلامت
باحضورسلیمانی فرماندارآوج،دکتراسکویی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وجمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی اولین مجمع سلامت شهرستان آوج برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورا،آموزش وپرورش
باحضور فرماندارآوج،نماینده مردم بوئین زهراوآوج درمجلس وجمعی ازمسئولین، شورای آموزش وپرورش شهرستان آوج برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، نمازجمعه،موادمخدر
فرماندار آوج:
فرماندارآوج گفت: اولویت اساسی نهادهای ذیربط درحوزه مبارزه با مواد مخدربایدآموزش خانواده ها وآگاهی بخش جامعه ازمضرات و عواقب سوء مصرف مواد مخدرباشد که این دو راهکار عملی در راستای...
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تبریک ،هفته قوه قضائیه
"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج به مناسبت هفته قوه قضائیه پیام تبریکی صادرکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته قوه قضائیه،غبارروبی،گلزارشهدا
به مناسبت هفته قوه قضائیه؛
درآغازین روزازهفته قوه قضائیه ودرگرامیداشت یاد وخاطره شهید دکتربهشتی و72 تن ازشهدای هفتم تیروباحضوررئیس واعضای شورای تأمین ومدیران دستگاههای شهرستان آوج گلزارشهدای شهرآوج غبارروبی...
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته قوه قضائیه،دیدار
به مناسبت هفته قوه قضائیه،فرماندار واعضای شورای تأمین شهرستان آوج با مسئولین حوزه قضایی شهرستان دیداروگفتگو کردند.
علی اکبرسلیمانی، فرماندار آوج،کمیته ،برنامه‌ریزی
باحضورفرماندارآوج،نماینده مردم آوج وبوئین زهرادرمجلس،معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ومدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی استان ،جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان آوج...
علی اکبرسلیمانی، فرماندار آوج،پیام تبریک،عیدفطر
"علی اکبرسلیمانی "فرماندارشهرستان آوج به مناسبت فرا رسیدن عیدسعید فطروحلول ماه شوال پیام تبریکی صادرکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورای، ارتباطات
درراستای رفع مشکلات حوزه ارتباطات شهرستان با حضورجمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی اولین جلسه شورای ارتباطات وفناوری اطلاعات شهرستان آوج برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، حضور، راهپیمایی،روزقدس
"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج وبابایی صالح نماینده مردم آوج وبوئین زهرادرمجلس ،همراه وهمگام با اقشار مختلف مردم در راهپمایی روز قدس شهرآوج شرکت کردند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها