رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تعهدات اشتغال
فرماندارآوج خبرداد:
فرماندارآوج با اشاره به ثبت تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان درسامانه رصد ازکسب رتبه برتراستان درزمینه تحقق تعهدات اشتغال خبرداد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،هم اندیشی، دهیاران، شوراها، بنیادمسکن
فرماندارآوج خطاب به شوراها ودهیاران تأکیدکرد:
فرماندارآوج گفت: شوراها ودهیاران وظیفه دارند درترغیب ،تشویق وهدایت روستائیان برای استفاده از تسهیلات مقاوم سازی بافتهای فرسوده روستایی تلاش کنند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تبریک،هفته بسیج
علی اکبرسلیمانی فرماندارشهرستان آوج به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج پیام تبریکی صادرکرد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تعهدات اشتغال
فرماندارآوج خبرداد:
فرماندارآوج با اشاره به ثبت تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان درسامانه رصد ازکسب رتبه برتراستان درزمینه تحقق تعهدات اشتغال خبرداد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،هم اندیشی، دهیاران، شوراها، بنیادمسکن
فرماندارآوج خطاب به شوراها ودهیاران تأکیدکرد:
فرماندارآوج گفت: شوراها ودهیاران وظیفه دارند درترغیب ،تشویق وهدایت روستائیان برای استفاده از تسهیلات مقاوم سازی بافتهای فرسوده روستایی تلاش کنند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تبریک،هفته بسیج
علی اکبرسلیمانی فرماندارشهرستان آوج به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج پیام تبریکی صادرکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،ستاد،بازآفرینی،آبگرم
باحضورفرماندارآوج؛
جلسه ستادبازآفرینی پایدارشهرستان باحضورفرماندارآوج ، امام جمعه ،بخشداروشهردارآبگرم ونیزتعدای از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان درآبگرم برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورای اداری
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: اگربدنبال نهادینه کردن تفکربسیج وبسیجی درسطح جامعه هستیم،رسیدگی وپیگیری سریع امورات مردم بویژه روستائیان عزیزوخدمت شایسته به آنان باید سرلوحه کارمان باشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته کتاب،دیدار
به مناسبت هفته کتاب انجام شد؛
به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی مسئولین ادارات فرهنگ وارشاداسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان آوج با فرماندار دیداروگفتگوکردند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شرکت تعاونی، توسعه،عمران
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت:توسعه متوازن کشورازجمله اهداف ورویکردتعاونیهاست وتحقق این رویکردباجلب اعتمادوکسب مقبولیت اعضاومردم عامه جامعه میسراست.
بازدید، معاون عمرانی، روستاها، بحران
معاون عمرانی استاندار ،فرماندارآوج ومدیران دفاتر مدیریت بحران وروستایی استانداری از پروژه های مدیریت بحران وروستاهای خسارت دیده ناشی از سیل درشهرستان آوج بازدیدکردند.
ولی اله فتح خانی،معاون،شورای ترافیک
باحضورمعاون فرماندار،
جلسه شورای ترافیک شهرستان آوج باحضور معاون فرماندار،رئیس گروه حمل ونقل وترافیک استانداری،جانشین پلیس راه،رئیس راهور وجمعی ازمدیران دستگاههای اجرایی شهرستان درفرمانداری برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، مدیریت پسماند
فرماندارآوج :
فرماندارآوج گفت: مردم ودستگاههای اجرایی باید در ایجاد فضا ومحیط سالم وحفظ ونگهداری آن تلاش کنند و مسئولین نیزارتقاء وبهبود سطح سلامت مردم وجامعه را از دغدغه ها واولویتهای اصلی خود...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها