رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
فرماندارآوج تاکید کرد:
فرماندار شهرستان آوج گفت:بسط گفتمان امداد و نجات با برنامه ریزی علمی بلندمدت،ساماندهی امکانات و نیرو ها و آموزش موزش همگانی امکان پذیر است.
فرماندارآوج خبرداد:
فرماندار شهرستان آوج خبر داد:کشتارگاه مرغ آبگرم مجدداً فعال می شود
فرماندارآوج:
فرماندار شهرستان آوج گفت:مطالبه گری شهروندان؛انگیزه مدیران را برای پاسخگویی بیشتر می کند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندارآوج تاکید کرد:
فرماندار شهرستان آوج گفت:بسط گفتمان امداد و نجات با برنامه ریزی علمی بلندمدت،ساماندهی امکانات و نیرو ها و آموزش موزش همگانی امکان پذیر است.
فرماندارآوج خبرداد:
فرماندار شهرستان آوج خبر داد:کشتارگاه مرغ آبگرم مجدداً فعال می شود
فرماندارآوج:
فرماندار شهرستان آوج گفت:مطالبه گری شهروندان؛انگیزه مدیران را برای پاسخگویی بیشتر می کند.
فرماندار شهرستان آوج گفت:
فرماندار شهرستان آوج گفت:در بسیج اجتماعی جهت رفع مشکلات مددجویان ضعف داریم.
فرماندارآوج:
فرماندار شهرستان آوج خواستار شد:جوانان،مطالبات خود را در قالب تشکل های غیر دولتی پیگیری کنند.
فرماندار آوج خبر داد:
فرماندار آوج خبر داد:به پیشنهاد فرماندار و دستور استاندار، اعتبارات عمرانی شهرستان آوج در سال جاری ۱۰۰ درصد تخصیص می یابد.
فرماندار شهرستان آوج
فرماندار شهرستان آوج گفت:افزایش اعتماد و سرعت رسانی در خدمات دو عنصر کلیدی در کار پست است.
فرماندارآوج:تاکید کرد:
فرماندار شهرستان آوج تاکید کرد:از سرمایه گذاری در حوزه کودک نباید غفلت کرد.
فرماندارآوج:
فرماندار شهرستان آوج گفت:سلامت و امنیت غذایی مردم مقوله مهمی است که قابل معامله نیست.
علیرضایی فرماندار آوج با حضور در روستای شاخدار از توابع بخش آبگرم با والدین شهید غلامرضا هاشمی دیدلر و گفت و گو کرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها