رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تزریق ناامیدی درسطح جامعه مصداق بارز بی عفتی دررفتارو کردار است


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،عفاف،حجاب
16 تير, 1397 - 14:04 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

تزریق ناامیدی درسطح جامعه مصداق بارز بی عفتی دررفتارو کردار است

فرماندارآوج در جلسه عفاف وحجاب گفت: وحدت وانسجام ملی رمزگذرازمشکلات حال حاضرکشور و تزریق ناامیدی درسطح جامعه مصداق بارزبی عفتی دررفتار وکردار است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه عفاف وحجاب شهرستان اظهارداشت: مقوله عفاف وحجاب بعنوان یک باور وارزش متعالی فردی واجتماعی در جامعه اسلامی عامل مصونیت ازآسیبها و ناهنجاریهاست که باید نسبت به رعایت آن اهتمام همگانی وجود داشته باشد.
وی افزود: عفاف وحجاب فقط مختص بانوان نیست بلکه باید مردان نیز در همه جوانب اعم از رفتار، کردار، پوشش واخلاق ملزم به رعایت عفاف وحجاب باشند.
ایشان اظهار داشت: کارکنان دستگاهها بایدالگوهای برترعفاف وحجاب باشندوبه وظایف وتکالیف قانونی خود درباب الزامات آن عمل کنند.
سلیمانی بیان داشت: قبل از ظهور دین مبین اسلام درجامعه به زنان بعنوان کالای قابل خرید وفروش نگاه میشد ولی با پیدایش مظاهر دینی وارزشهای اسلامی زنان مصداق بارز کوثر وسلاله عفت و پاکدامنی به جهانیان معرفی گردیدند و انقلاب شکوهمند اسلامی نیز در ترفیع این جایگاه برجسته به متعالی ترین نوع آن نقش عمده ای را ایفاکرد.
ایشان عنوان داشت: با زورواجبار کاری درحوزه عفاف وحجاب پیش نمیرود بلکه باید با سعه صدر ،مدیریت فرهنگی جامعه ، فرهنگ سازی خانواده ها وارائه برنامه های آموزشی در خصوص آسیبها وتبعات ناشی از ولنگاری وبدحجابی درجامعه  نسبت به آگاهسازی جامعه اقدام کرد.
فرماندارآوج یادآورشد: اهداف عمده حفظ حقوق یکدیگرورعایت حریم عفت وحیا درجامعه ،محقق ساختن بستر سالم حیات سعادتمندبشری وزندگی توأم با آرامش وآسایش برای همنوعان خود درجامعه است وهمه باید برای این دستاورد مهم تلاش کنیم.   
 وی با اشاره به آموزه های دینی مرتبط با عفاف وحجاب خاطرنشان کرد: ایمان ، تقوای الهی وباور به اعتقادات وارزشهای والای اسلامی بالاترین سلاح دربرابر تهاجمات فرهنگی دشمن است که قطعاً همه مردان وزنان پاک سرشت جامعه اسلامی با درک صحیح ازجایگاه معنوی عفاف وحجاب وحفظ ورعایت آن در زمره اطاعت کنندگان الهی قرارگرفته و به طهارت جسم وروح خود خواهندپرداخت.
سلیمانی تأکیدکرد: مسئولیت دستگاههای فرهنگی ازجمله آموزش وپرورش در بحث فرهنگ سازی وآموزش سبک زندگی اسلامی واهمیت دادن به جایگاه عفاف وحجاب بسیار اثرگذار وپراهمیت است وباید دراین خصوص اهتمام جدی وجود داشته باشد.
فرماندارآوج با اشاره به شرایط حال حاضرکشوروتأکیدات رهبرمعظم انقلاب و ریاست محترم جمهور براهمیت وحدت درجامعه افزود: وحدت وانسجام ملی  دربرهه کنونی رمزگذرازمشکلات و تزریق ناامیدی درسطح جامعه مصداق بارز بی عفتی دررفتار وکردار است.