رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

تمهید مقدمات وپیش بینی های لازم برای خرید تضمینی گندم کشاورزان شهرستان


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،خرید تضمینی،گندم
11 تير, 1397 - 14:04 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج خبرداد:

تمهید مقدمات وپیش بینی های لازم برای خرید تضمینی گندم کشاورزان شهرستان

فرماندارآوج گفت: درجهت اجرای فرایند وبهبود وضعیت خرید تضمینی گندم مقدمات وپیش بینی های لازم با همکاری دستگاههای ذیربط درسطح شهرستان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه هماهنگی خریدتضمینی گندم گندمکاران شهرستان اظهارداشت: گندم یک محصول استراتژیک واز منابع قدرت اقتصادی وملی یک کشور است وبرگزاری جشن خودکفایی این محصول حیات بخش اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می کند.
 وی ادامه داد:خرید تضمینی گندم یکی ازراهکارهای جدی حمایتی دولت تدبیروامید از کشاورزان است ونیازاست تا دستگاههای متولی امر وگندمکاران هماهنگی وهم افزایی لازم را قبل از برداشت گندم داشته باشند.
ایشان یادآورشد: با توجه به حاصلخیزبودن خاک منطقه ازگذشته گندم شهرستان آوج نیز ازکیفیت بالایی برخورداربوده است ودرسال زراعی دوسال قبل از لحاظ افزایش برداشت وفروش گندم این شهرستان رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است.
فرماندارآوج تصریح کرد: تمام عوامل دخیل در خرید گندم کشاورزان باید نسبت به ایجاد فضای مطلوب ،بدون دغدغه ومشکل برای اجرای فرایند خرید از کشاورزان اهتمام جدی داشته باشند
سلیمانی همچنین تأکیدکرد:درایام برداشت محصول گندم بایدنظارت دقیق وبه موقع ازجانب دستگاههای نظارتی ازجمله اداره جهادکشاورزی وغله استان صورت گیردتا ازهرگونه کوتاهی، بروز مشکل وزمانبرشدن پروسه خرید جلوگیری گردد.
درادامه جلسه شهیدی معاون شرکت غله استان باتأکیدبر کیفیت بالای گندم شهرستان آوج به تشریح اقدامات لازم درخصوص خریدتضمینی گندم با کیفیت درسالجاری پرداخت.