رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

دیدارمدیرکل ثبت احوال استان با فرماندارشهرستان آوج


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،دیدار،مدیرکل، ثبت احوال
5 تير, 1397 - 08:18 -- روابط عمومی فرم...

دیدارمدیرکل ثبت احوال استان با فرماندارشهرستان آوج

وفایی مدیرکل ثبت احوال استان قزوین باسلیمانی فرماندارشهرستان آوج دیداروگفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج در دیداربا وفایی مدیرکل ثبت احوال استان اظهار داشت:برنامه ریزی مدون دولت تدبیروامیدو مجموعه پرتلاش  سازمان ثبت احوال کشور در راستای تحقق منویات مقام عظمای ولایت مبنی براتقان اسنادهویتی مردم و ایجاد کلید ورود به دروازه دولت الکترونیک کاری بس بزرگ وماندگاربرای نسلهای آینده وشایسته تحسین است.
ایشان خدمات اداره ثبت شهرستان رابا توجه به کمبودها ونبود امکانات کافی ارزنده توصیف واز تلاش مدیریت ومجموعه کارکنان  اداره ثبت تشکروقدردانی کرد.
سلیمانی همچنین درادامه با تبریک انتصاب  مدیرکل ثبت احوال استان پذیرش مسئولیت در کشور را یک افتخاربزرگ و فرصت طلایی برای خدمت عنوان وافزود:تمام اقدامات وخدمات باید درراستای جلب رضایت مردم باشد تا موردرضایت وخشنودی باریتعالی قرارگیرد.
ایشان تأکیدکرد: با توجه به گستردگی روستاهای شهرستان و مسافت زیاد روستاها از مرکزشهرستان انتظار میرود اداره ثبت احوال شهرستان با تأمین نیرو وتجهیز امکانات دربهبود کیفیت خدمات خود و پرهیز از اطاله وقت مردم گام بردارد که دراین راستا این فرمانداری در کنار شما ویار ویاور شما خواهد بود.
درادامه وفایی مدیرکل ثبت احوال استان طی سخنانی ضمن ارائه گزارش اقدامات وعملکرد آن اداره درسطح استان وشهرستان ازحمایتهای فرماندار نسبت به خدمات  اداره ثبت احوال شهرستان قدردانی کرد.