رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اولین جلسه مجمع سلامت شهرستان آوج برگزارشد


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،مجمع سلامت
4 تير, 1397 - 14:17 -- روابط عمومی فرم...

اولین جلسه مجمع سلامت شهرستان آوج برگزارشد

باحضورسلیمانی فرماندارآوج،دکتراسکویی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین وجمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی اولین مجمع سلامت شهرستان آوج برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه مجمع سلامت شهرستان اظهارداشت: موضوع سلامت از اولویتهای مهم جامعه واز ضرورتهای اساسی در فرایند توسعه و پیشرفت یک جامعه  است.
وی ادامه داد: برای ساختن جامعه ای سالم باید مردم دارای روح وجسم سالم باشند وبه سلامت جسم وروح اهمیت دهند ودراین راستا به توصیه امامان معصوم (ع) وبزرگان دین در بحث سلامت وبهداشت توجه نمایند.
ایشان با تأکید براهمیت موضوع پیشگیری بر درمان افزود: هزینه هایی که در بخش درمان مورد استفاده قرار می گیرد اگربا آموزشهای لازم به سمت پیشگیری سوق داده شود قطعا" دراینصورت شاهد ارتقاء مطلوبتر حوزه سلامت ودرمان در کشور خواهیم بود.
فرماندارآوج خاطرنشان کرد : پرداختن به ورزش وتوصیه مردم به این حوزه مهم در راستای سلامت جسم وروح وروان بسیار پراهمیت ومهمتر ازهمه درمصونیت ازآسیبهای اجتماعی تأثیرگذارتراست.
سلیمانی بیان داشت: انتظارازدستگاه های ذیربط این است که با تلاش و پیگیری و مساعدت وهمکاری بین دستگاهی با اجرای برنامه های ورزشی درقالب طرح سلامت در ارتقاء سطح نشاط و سلامت شهروندان بکوشند ودر این مسیر همه با هم با تعامل سازنده گام بردارند.
ایشان همچنین اظهارداشت :خوشبختانه خدمات دهی در بخش بهداشت و درمان در این شهرستان نیزبا توجه به امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود درحدمطلوبی قرار داردکه این امر نشان از اجرای مناسب طرح تحول نظام سلامت درشهرستان توسط عوامل پرتلاشاین شبکه وتاحدودی مرتفع نمودن مشکلات و برطرف نمودن انتظارات به حق مردم است.
درادامه دکتراسکویی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان طی سخنانی به بیان  اهمیت جنبه های مختلف سلامتی ازجمله جنبه های اجتماعی وروانی سلامت پرداخت واز اقدامات عملیاتی آن دانشگاه در پرداختن به جنبه های مختلف سلامت در سطح استان خبرداد.