رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برگزاری جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان آوج


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورا،آموزش وپرورش
3 تير, 1397 - 13:17 -- روابط عمومی فرم...

برگزاری جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان آوج

باحضور فرماندارآوج،نماینده مردم بوئین زهراوآوج درمجلس وجمعی ازمسئولین، شورای آموزش وپرورش شهرستان آوج برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارآوج در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان طی سخنانی بیان داشت :آموزش وپرورش بنیان فرهنگی کشورو رکن اصلی جامعه است  وبالندگی  وشکوفایی جامعه در گرو توجه و تقویت این نهاد مقدس است
وی افزود: بها دادن به جایگاه ومقام معلم وتوجه ونگاه ویژه به نهادمقدس آموزش وپرورش دربرگیرنده نتیجه مثبتی برای جامعه علمی وفرهنگی کشوراست وتوسعه وتعالی هر جامعه نیز منوط به رشد وتعالی آموزش وپرورش آن جامعه است  که باید در زمینه رشد و شکوفایی آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد فرهنگی وعلمی درکشورهمه  دستگاهها ، مسئولین ومردم پیش قدم شوند.
ایشان همچنین خاطرنشان کرد: برنامه ریزی درجهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان مقوله بسیار پراهمیتی است که نیاز به به تدبیر بیشتر وعلمی تر دراستفاده از ظرفیتها وامکانات دارد ودراین زمینه باید پرتلاش تر ومصمم ترازگذشته گام برداشته شود.
فرماندارآوج بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی با آموزش وپرورش در زمینه غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان تأکیدوازمسئولین آموزش وپرورش نیزخواست در ایجاد جذابیت ونوآوری در برنامه های آموزشی ، فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای دانش آموزان درایام تابستان بمنظور نشاط بخشی وافزایش اشتیاق حضور دانش آموزان برنامه ریزی مناسب داشته باشند.