رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مشکلات آب وفاضلاب شهرهای آوج وآبگرم بررسی شد.


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، نشست، مدیرعامل، آبفا، شهری
12 خرداد, 1397 - 12:48 -- روابط عمومی فرم...
درنشست مدیرعامل آبفای شهری استان بافرماندارآوج؛

مشکلات آب وفاضلاب شهرهای آوج وآبگرم بررسی شد.

درنشست صمیمی بیرنوندی مدیرعامل آبفای شهری استان باسلیمانی فرماندارآوج درراستای رفع مشکلات آب وفاضلاب شهرهای آوج وآبگرم بحث وتبادل نظرشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج در این نشست صمیمی اظهار داشت: آب عنصری حیاتی ونجات بخش در زندگی مردم است وبرای حفظ آن باید عزم وهمت جدی ومضاعف از سوی همه مردم ونهادها صورت گیرد.
وی افزود :مصرف بهینه ومؤثرآب نیازبه فرهنگ سازی همه جانبه دارد ونقطه اتکا و قابل تحقق دراقتصادمقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب صرفه جویی در مصرف آب است.
سلیمانی یادآورشد: کمبود آب درکشورباید با صرفه جویی مصرف درسطوح مختلف جامعه مدیریت شود  وهمه مسئولین وآحاد مردم خود را درقبال آن مسئول ومکلف بدانند.
فرماندارآوج بیان داشت: فرسودگی شبکه های آبرسانی نیزاز عمده راههای هدررفت آب درکشور است که باید مسئولین امرنسبت به رفع مشکل اقدام لازم وبه موقع داشته باشند.
ایشان با تأکیدبر تکمیل پروژه های تصفیه فاضلاب شهرستان بویژه فاضلاب آبگرم افزود: رودخانه خررود که فاضلاب ها درآن رها میشود مشکلات زیست محیطی فراوانی دارد که تکمیل این طرح تاحدود بسیارزیادی مشکلات را مرتفع خواهد نمود وبایدعملیات تکمیل این طرح تسریع شود.
فرماندارآوج همچنین  درادامه خواستار رفع مشکلات انشعابات مدرسه خیرسازدرآبگرم شد ودراین خصوص مدیرعامل آبفای شهری استان نیز قول همکاری داد.