رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

مدیر جدید شرکت آب منطقه ای شهرستان آوج معرفی شد


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، معارفه، آب منطقه ای
31 ارديبهشت, 1397 - 14:13 -- روابط عمومی فرم...

مدیر جدید شرکت آب منطقه ای شهرستان آوج معرفی شد

باحضورفرماندارآوج، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان وجمعی ازمسئولین شهرستان، مهندس کرامت بعنوان مدیرجدیدشرکت آب منطقه ای شهرستان آوج معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج در جلسه معارفه مدیر جدید شرکت آب منطقه ای شهرستان اظهار داشت: آب در زندگی واقتصاد مردم نقش اساسی وحیاتی دارد وبرای حفظ وتداوم این عنصرمهم حیات باید عزم جدی از سوی آحاد مردم ونهادها صورت گیرد.
وی افزود: خوشبختانه علیرغم کمبودآب درسطح کشور درشهرستان آوج  امسال شاهدبیشترین بارندگی بودیم وبارشهای اخیرموجب خوشحالی مردم بویژه کشاورزان عزیز گردیده است که باید در جهت ذخیره سازی آبهای روان وسطحی دراین منطقه تدابیرلازم اندیشیده شود.
سلیمانی ادامه داد: نبود استخر ویا سدهای ذخیره آب کشاورزان منطقه را از نعمت برخورداری ازآبهای خدادادی محروم ساخته وباید با حمایتهای ویژه مسئولین کشوری واستانی درراستای احداث سدگامهای اساسی برداشته شود.
 فرماندارآوج تصریح کرد:  اهمال مسئولین درگذشته وعدم آگاهسازی کشاورزان درزمینه حفر چاههای آب موجب بروز مشکلاتی دراین زمینه گردیده وچون امرارمعاش قاطبه مردم شهرستان بویژه روستائیان عزیز از طریق کشاورزی است باید مدیریت علمی دراین زمینه صورت پذیرد.
سلیمانی تأکیدکرد: باید بدنبال ایجاد راهکارهای قانونی برای حل مشکل چاهها بود ومانیز قاطعانه ودرچارچوب قوانین از تصمیمات  حمایت خواهیم کرد.
فرماندارآوج اظهارداشت: تقسیم بندی آب در استان باید براساس اراضی قابل کشت هرشهرستان منظورشود وآب کشاورزی توسط اداره کل منابع آب با همکاری سازمان جهاد کشاورزی بطور اصولی ومنطقی وعلمی مدیریت شود.
ایشان در ادامه مسئولیت در نظام جمهموری اسلامی را یک موهبت الهی توصیف وافزود باید از فرصت خدمت به مردم استفاده کرد چراکه رضایت خداوند بی شک در رضایت خلق خداست.
فرماندارآوج درادامه ضمن قدردانی ازخدمات مهندس نصراله زاده مدیرسابق شرکت آب منطقه ای برای مهندس کرامت درمسئولیت جدیدآرزوی توفیق نمود.
 در پایان با حضورسلیمانی فرماندار، پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان وجمعی ازمسئولین شهرستان اززحمات مهندس نصراله زاده تقدیر و مهندس کرامت بعنوان سرپرست جدید شرکت آب منطقه ای شهرستان معرفی گردید.