رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جذب حداکثری تسهیلات اشتغالزایی روستایی مستلزم رفع موانع و تسهیل بروکراسی اداری است


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، کارگروه اشتغال
27 فروردين, 1397 - 13:25 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج:

جذب حداکثری تسهیلات اشتغالزایی روستایی مستلزم رفع موانع و تسهیل بروکراسی اداری است

فرماندارآوج گفت : رسیدن به نقطه مطلوب درراستای جذب حداکثری تسهیلات اشتغالزایی ارزان قیمت روستایی نیازمندرفع مشکلات وموانع وتسهیل بروکراسی اداری است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان طی سخنانی اظهارداشت:  طرح اعطای تسهیلات ارزان قیمت روستایی ایده وفکر اقتصادی ارزشمند از جانب دولت تدبیروامیدو فرصت طلایی درراستای تولید ثروت، ایجاد اشتغال ودرآمدپایدارو توسعه همه جانبه شهرستان است که بایددرجذب این تسهیلات اهتمام لازم وجدی  ازجانب روستائیان عزیز ومدیران دستگاهها وجود داشته باشد.
وی افزود: با جذب اینگونه تسهیلات و ایجاد اشتغال دیگرشاهد حجم زیادی از مهاجرت از روستاها به شهرها نبوده ومهاجرت بالعکس دراین زمینه اتفاق خواهد افتاد.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان بیان داشت:  شهرستان آوج از قابلیت واستعداد بالایی در حوزه گردشگری و کشاورزی برخورداراست وسرمایه گذاری دراین حوزه ها از حوزه های دیگراثربخش تراست لذا بایدمدیران دستگاههای ذیربط سهم اشتغال آوج را دراین حوزه ها ارتقاء دهند.
 سلیمانی خطاب به دستگاهها عنوان داشت، ظرفیت وتوان همه جانبه دستگاههای اجرایی شهرستان باید درجهت رفع موانع جذب تسهیلات اشتغالزایی روستایی درشهرستان بکارگرفته شود ودراین راستا دستگاههای ذیربط در اسرع وقت مشکلات  موجودبرسر راه وام گیرندگان را مجزا وفردبه فرداحصاء نموده  وبرای پیگیری مشکلات و موارد را به دبیرخانه گزارش نمائید تا ازاستان پیگیریهای لازم صورت گیرد.
فرماندارآوج همچنین اظهارداشت :تعداد زیادی ازدستگاههای اجرایی شهرستان درزمینه تعهد اشتغال وثبت به موقع تعهدات خود درسامانه رصد موفق عمل کرده وسهم شهرستان دراین خصوص تاحدود بسیار زیادی تحقق پیداکرده است که باید از دستگاههای فعال دراین زمینه درفرصتهای آینده به نحوشایسته قدردانی گردد.
 گفتنی است در ادامه جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هرکدام ازمدیران دستگاهها به ارائه گزارش از روند جذب تسهیلات اشتغالزایی روستایی پرداختند.