رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اقتدار وامنیت توأم با عقلانیت وتدبیر،محصول تفکربسیجی درکشوراست


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، نشست،شورا،قشر،بسیج
9 اسفند, 1396 - 12:03 -- روابط عمومی فرم...
فرماندارآوج :

اقتدار وامنیت توأم با عقلانیت وتدبیر،محصول تفکربسیجی درکشوراست

فرماندارآوج درنشست باشورای اقشاربسیج گفت: آرامش، امنیت واقتدارتوأم با عقلانیت وتدبیر امروزبرگرفته از تفکرناب وخالص بسیجی درکشوراست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج در نشست با شورای اقشاربسیج شهرستان طی سخنانی بیان داشت: بسیج نقطه قوت وقدرت نظام وکشور ومایه دلگرمی برای آحاد ملت است.
وی افزود: تقویت بسیج تقویت ارکان نظام وتضعیف آن حرکت درمسیر دشمن و قدرتمندساختن دشمنان  قسم خورده نظام جمهوری اسلامی است.
ایشان اظهارداشت: تفکر ناب وخالص بسیج در همه اقشارآن کشوررا از گزند آسیبها وناملایمات داخلی وخارجی مصون ساخته وآرامش، امنیت واقتدارتوآم با عقلانیت وتدبیر امروزبرگرفته از تفکرناب وخالص بسیجی درکشوراست.
فرماندارآوج با اشاره به شعارسال 96 افزود : نهاد مقدس بسیج نیز همپا وهمراه با  دولت تدبیروامید وهمه نهادها ودستگاهها وجریانهای فکری نظام درراستای تقویت اشتغال وتولیدبا رویکرد اقتصاد مقاومتی وتوسعه وتعالی روزافزون اقتصادکشور گام برداشته است.
سلیمانی یادآورشد: عمده سیاست کاری وفکری بسیج در جامعه فعالیت فرهنگی درراستای ارزشهای دینی است که این امردرکشور بسیار مهم  جلوه می نماید که باید در این مسیر پرپیچ وخم همه بعنوان بسیجی، بسیج را یاری نمایند.
ایشان افزود: البته کارهای فرهنگی نباید مختص یک جناح ویا قشر خاصی باشد بلکه افکاربسیجی از ابتدای انقلاب تاکنون در راستای عقاید ملی ومذهبی کشورواستفاده از فرامین مقام معظم رهبری بوده وخواهدبود.
سلیمانی تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی وتلاش درجهت پیشگیری از آنها درجامعه دغدغه همه مسئولین نظام بوده وهست ودراین راستا بسیج نقش فعالانه خود را ایفاکرده ودرجهت تقویت فعالیتهای بسیج دراین زمینه همه نهادها وآحاد ملت وظیفه خطیردارند.
فرماندارآوج وحدت،مودت وهمدلی را دربرهه کنونی نیاز اساسی کشور در مقابله با دشمن و پیشبرد اهداف نظام عنوان وافزود: درسایه انسجام وهمبستگی  فارغ از هر فکر سیاسی، آرمانها واهداف متعالی نظام وانقلاب و پیام روشن شهدا درپاسداری از کشورونظام محقق خواهدشد.
سلیمانی تأکیدکرد:اکنون نیزتفکر ناب  ومتعالی بسیج درتمام عرصه های زندگی اجتماعی مردم نقش پررنگ یافته وبسیاری از توفیقات جامعه  خصوصا" پیروزی درجنگ نابرابرهشت ساله وامنیت وآرامش کشورمرهون ومدیون نیروهای کارآمد، سروقامت وبا اقتدار بسیج است که برای تقویت بنیه های اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی کشورباید بیش از گذشته تفکر انقلابی بیسج را تقویت وبه آن تکیه نمائیم.
گفتنی است دیدار شورای اقشار بسیج شهرستان آوج با فرمانداردرفضایی صمیمی در فرمانداری برگزارشد.