رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

آئین نامه طرح حمایت از اشتغال پایدارروستایی درسطح شهرستان به مرحله اجرادرآمد


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، کارگروه، اشتغال
20 دى, 1396 - 09:07 -- روابط عمومی فرم...
به دستورفرماندارآوج؛

آئین نامه طرح حمایت از اشتغال پایدارروستایی درسطح شهرستان به مرحله اجرادرآمد

فرماندارآوج گفت: ظرفیت وتوان همه جانبه دستگاههای اجرایی شهرستان باید درجهت اشتغالزایی ،بهبودفضای کسب وکارورفع موانع تولید درشهرستان بویژه اشتغال پایدارروستایی بکارگرفته شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

" علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان طی سخنانی اظهارداشت: رفع مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم وبرطرف ساختن موانع اشتغال یکی از اصلی ترین دغدغه های مسئولین دلسوز نظام است وهمه خدمتگزاران در نیل به اهداف  نظام ودولت تلاش قابل توجهی داشته ودارند.
وی ادامه داد: درجهت تسهیل امورات زندگی مردم ومرتفع نمودن مشکلات اقتصادی کشور عزم همگانی وبسیج عمومی مردم وکلیه دستگاهها اهمیت بسزایی داردکه امیدواریم در تحقق این مهم ونیز اهداف متعالی نظام وکشور همه آحاد مردم همدل وهماهنگ عمل کرده ودولت را دراین مهم یاری نمایند.
ایشان عنوان داشت: دولت تدبیر وامیداقدامات قابل توجهی درزمینه اقتصادی به انجام رسانیده که موجب کاهش تورم ورشد اقتصادی درکشور گردیده است ودر خصوص احیای واحدهای تولیدی تعطیل ونیمه تعطیل در کشور نیز با اعطای تسهیلات کم بهره ، در رفع موانع تولید، رونق اشتغال کمک قابل توجهی به  تولید کنندگان وخدمت شایسته به مردم  نموده است.
سلیمانی تأکید کرد: همه ما مسئولین شهرستانی وظیفه داریم درشهرستان آوج  با حمایت از تولید کنندگان وسرمایه گذاران بخش خصوصی هم دولت را در راستای تحقق سیاستهایش یاری نموده وهم در بهبود کسب وکار در شهرستان وایجاد اشتغال نهایت تلاش را بنمائیم.
فرماندارآوج اظهارداشت: اخیرا" آئین نامه طرح حمایت از ایجاد وتوسعه اشتغال پایدارروستایی از طرف دولت تدبیروامید به استانها ابلاغ گردیده است که خوشبختانه سهم شهرستان آوج دراین خصوص رقم 11 میلیاردو 676 میلیون تومان است ودرراستای بهره مندی ازاین اعتبار قابل توجه باید همه مسئولین ومردم روستاها کمرهمت ببندند.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان ادامه داد: این طرح یک فرصت طلایی برای توسعه همه جانبه شهرستان است و اعتبارلحاظ شده برای شهرستان زمینه سازبیش از 960فرصت شغلی برای روستائیان است که باید با همت همه جانبه مردم ودستگاهها دراین راستا گامهای مثبتی برداشته شود.
فرماندارآوج یادآورشد: مقررگردیده سهم اشتغال درحوزه های کشاورزی، باغداری ودامداری، پرورش طیورو گردشگری وبومگردی درسطح استان مورد توجه قرارگیردکه خوشبختانه شهرستان آوج قابلیت واستعداد سرشاری درحوزه های یادشده دارد.
سلیمانی خطاب به دستگاههای ذیربط درخصوص اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان بیان داشت:ظرفیت وتوان همه جانبه دستگاههای اجرایی شهرستان باید درجهت اشتغالزایی ورفع موانع تولید درشهرستان بکارگرفته شود ودراین راستا دستگاههای ذیربط در اسرع وقت مشکلات  موجودبرسر راه وام گیرندگان را مجزا وفردبه فرداحصاء نموده  وبرای پیگیری مشکلات و موارد را به بنده گزارش نمائیدتا ازاستان پیگیریهای لازم را بنمایم.
درادامه  جلسه هرکدام از مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان  به تشریح عملکرد اداره متبوع خود در راستای اشتغالزایی وبیان مشکلات پرداختند وسلیمانی فرماندار نیز رهنمودهای لازم را در جهت رفع مشکلات ارائه نمود.