رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

جلسه ستادتسهیل ورفع موانع تولیدشهرستان آوج برگزارشد


علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، ستادتسهیل
2 دى, 1396 - 09:45 -- روابط عمومی فرم...
باحضورفرماندار؛

جلسه ستادتسهیل ورفع موانع تولیدشهرستان آوج برگزارشد

درراستای رفع مشکلات کشتارگاه تاک مرغ آبگرم جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع تولیدباحضورفرماندار شهرستان،بخشدارآبگرم واعضای هیئت مدیره کشتارگاه درفرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آوج

"علی اکبرسلیمانی" فرماندارشهرستان آوج درجلسه ستادتسهیل ورفع موانع تولید طی سخنانی بیان داشت: شهرستان آوج دارای پتانسل وظرفیت قابل توجهی درحوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی است ورونق ورشد سرمایه گذاری درشهرستان مستلزم همکاری مشفقانه وبه هنگام همه نهادها ودستگاهها درسطوح مختلف است.
وی افزود: حمایت ازبنگاههای اقتصادی وکارگاههای کوچک وزودبازده درسطح شهرستان موجب رونق اشتغال و بهبود فضای کسب وکارخواهدشد ودراین زمینه هم دولت تدبیروامید وهم دستگاههای استانی وشهرستانی همت والا وعزم جدی دارند.
سلیمانی اظهارداشت:آحادمردم ومسئولین باید در کنار یکدیکر با اتحاد وهمدلی دولت تدبیر وامیدرا در راستای رونق تولید واشتغال و رشد وتعالی اقتصادی کشورومهمترازهمه تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری با تکیه برتوانمندیهای داخلی یاری وهمراهی نمایند.
ایشان تأکیدکرد: دولت تسهیلاتی رادرجهت حمایت ازبنگاههای اقتصادی درنظر گرفته وبسیاری از تولیدکنندگان با بهره گیری از این تسهیلات گامهای مثبتی در زمینه اشتغالزایی و رونق تولید برداشته اند.
فرماندارآوج درادامه با تأکیدبررفع سریع مشکلات پیش روی کشتارگاه تاک مرغ افزود:بامدیریت یکپارچه و هم افزایی و وحدت بین اعضای هیئت مدیره و سهامداران  مسیر رشد ونیز بهبود وضعیت کشتارگاه هموارخواهدشد ودر این راستا این فرمانداری و مجموعه دستگاههای شهرستان از هیچ حمایتی فروگذارنخواهند کرد.
سلیمانی همچنین از اعضای هیئت مدیره خواست دراسرع وقت نسبت به رفع نواقص موجود در سطح کشتارگاه از لحاظ مسائل بهداشتی وزیست محیطی اقدام نمایند.
درابتدا بخشدارآبگرم ودرادامه اعضای هیئت مدیره به ارائه گزارش عملکرد وبیان مشکلات  کشتارگاه پرداختند وسلیمانی فرماندار نسبت به مرتفع شدن مشکلات دستوراتی صادر کرد.