رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
به مناسبت هفته سلامت انجام شد؛
فرماندارآوج گفت: کارکنان شبکه بهداشت ودرمان علاوه برتأمین سلامت وبهداشت ،منادیان امید دربین مردم باشند.
باحضورسلیمانی فرماندار،صفاپوردبیرشورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان ورؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان،جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرشهرستان آوج برگزارشد
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: مسئولین با فرهنگ سازی وآموزش همگانی درزمینه تأمین وارتقاءسطح سلامت جامعه پیشگام باشند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
به مناسبت هفته سلامت انجام شد؛
فرماندارآوج گفت: کارکنان شبکه بهداشت ودرمان علاوه برتأمین سلامت وبهداشت ،منادیان امید دربین مردم باشند.
باحضورسلیمانی فرماندار،صفاپوردبیرشورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان ورؤسای دستگاههای اجرایی شهرستان،جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرشهرستان آوج برگزارشد
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: مسئولین با فرهنگ سازی وآموزش همگانی درزمینه تأمین وارتقاءسطح سلامت جامعه پیشگام باشند.
با حضورفرماندارآوج جلسه واگذاری پنلهای انرژی خورشیدی به مددجویان کمیته امداد امام(ره) درفرمانداری برگزارشد.
فرماندارآوج دردیداربا مردم روستای سنگاوین:
مدیران دولت تدبیروامید درخدمت رسانی مضاعف به مردم ازهمدیگرسبقت می گیرند
فرماندارآوج گفت: دولت با توان ونیروی مضاعف وبا اهتمام ویژه در پی تعالی وشکوفایی متوازن روستاهاست
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت:دانش آموزان با حاکم ساختن ایمان ومعرفت دینی در زندگی خود وبا هوشیاری وآگاهی خود را از گزند آسیبهای اجتماعی وفرهنگی دشمنان دور نگه دارند.
فرماندارآوج دردیداربا مدیرعامل شرکت گازاستان:
فرماندارآوج گفت: گازرسانی به روستاهای محروم وکم برخوردار،مردم را به نظام و دولت پرتوان تدبیروامیدبیش از گذشته امیدوار کرده است.
اعضای اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان آوج انتخاب شدند
با حضورفرماندار، امام جمعه واقشارمختلف مردم؛
مراسم بزرگداشت آیت اله باریک بین در امامزاده محمدطاهر(ع) آوج برگزارشد.
اولین جلسه شورای اداری شهرستان آوج درسال96 برگزارشد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها