رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، معارفه، سرپرست، آبفای روستایی
باحضورفرماندارآوج، مدیرعامل وتعدادی از معاونین آبفای روستایی استان وبخشدارمرکزی آوج، سرپرست جدید آبفای روستایی شهرستان آوج معرفی شد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،جنگل کاری،بادغین
باحضورفرماندارآوج ومدیرکل منابع طبیعی استان؛
پروژه جنگل کاری روستای بادغین باحضورفرماندارآوج، مدیرکل منابع طبیعی استان، بخشدارآبگرم وجمعی از مسئولین ومردم به مرحله اجرارسید.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، کارگروه، اشتغال
فرماندارآوج تأکیدکرد:
فرماندارآوج گفت: ظرفیت وتوان همه جانبه دستگاههای اجرایی شهرستان باید درجهت اشتغالزایی ،بهبودفضای کسب وکارورفع موانع تولید درشهرستان بکارگرفته شود.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، معارفه، سرپرست، آبفای روستایی
باحضورفرماندارآوج، مدیرعامل وتعدادی از معاونین آبفای روستایی استان وبخشدارمرکزی آوج، سرپرست جدید آبفای روستایی شهرستان آوج معرفی شد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،جنگل کاری،بادغین
باحضورفرماندارآوج ومدیرکل منابع طبیعی استان؛
پروژه جنگل کاری روستای بادغین باحضورفرماندارآوج، مدیرکل منابع طبیعی استان، بخشدارآبگرم وجمعی از مسئولین ومردم به مرحله اجرارسید.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، کارگروه، اشتغال
فرماندارآوج تأکیدکرد:
فرماندارآوج گفت: ظرفیت وتوان همه جانبه دستگاههای اجرایی شهرستان باید درجهت اشتغالزایی ،بهبودفضای کسب وکارورفع موانع تولید درشهرستان بکارگرفته شود.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، اجتماع،بسیج،شکوه پایداری
باحضورفرمانداروجمع کثیری ازمسئولین ومردم؛
مجمع بسیجیان شهرستان آوج باعنوان شکوه پایداری باحضورفرماندار وجمع کثیری از مسئولین، اقشارمختلف مردم وبسیجیان در آوج برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تعهدات اشتغال
فرماندارآوج خبرداد:
فرماندارآوج با اشاره به ثبت تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان درسامانه رصد ازکسب رتبه برتراستان درزمینه تحقق تعهدات اشتغال خبرداد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،هم اندیشی، دهیاران، شوراها، بنیادمسکن
فرماندارآوج خطاب به شوراها ودهیاران تأکیدکرد:
فرماندارآوج گفت: شوراها ودهیاران وظیفه دارند درترغیب ،تشویق وهدایت روستائیان برای استفاده از تسهیلات مقاوم سازی بافتهای فرسوده روستایی تلاش کنند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تبریک،هفته بسیج
علی اکبرسلیمانی فرماندارشهرستان آوج به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج پیام تبریکی صادرکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج،ستاد،بازآفرینی،آبگرم
باحضورفرماندارآوج؛
جلسه ستادبازآفرینی پایدارشهرستان باحضورفرماندارآوج ، امام جمعه ،بخشداروشهردارآبگرم ونیزتعدای از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان درآبگرم برگزارشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، شورای اداری
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: اگربدنبال نهادینه کردن تفکربسیج وبسیجی درسطح جامعه هستیم،رسیدگی وپیگیری سریع امورات مردم بویژه روستائیان عزیزوخدمت شایسته به آنان باید سرلوحه کارمان باشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته کتاب،دیدار
به مناسبت هفته کتاب انجام شد؛
به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی مسئولین ادارات فرهنگ وارشاداسلامی و کتابخانه های عمومی شهرستان آوج با فرماندار دیداروگفتگوکردند.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها