رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تحلیف،شوراها
باحضورفرماندار؛
فرماندارآوج گفت: عمل به منویات مقام معظم رهبری، پایبندی به سیاستهای کلی نظام وهمراهی با دولت دوازدهم در جهت مشارکت درتوسعه کشور اولویت کارواقدام شوراها باشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، دیدار،خانواده شهید،تفحص،خمسه ای
فرماندارآوج گفت: دیداربا خانواده معظم شهدا برای مسئولین نظام وانقلاب موجب قوت قلب و ایجاد انگیزه خدمتگزاری بیشتر وبهتر خواهدبود.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تجلیل،آزادگان
باحضورفرماندار؛
فرماندارآوج گفت: آزادگان پیام رسانان واقعی انقلاب واسطوره های صبر وصلابت وبصیرت ایران اسلامیند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تحلیف،شوراها
باحضورفرماندار؛
فرماندارآوج گفت: عمل به منویات مقام معظم رهبری، پایبندی به سیاستهای کلی نظام وهمراهی با دولت دوازدهم در جهت مشارکت درتوسعه کشور اولویت کارواقدام شوراها باشد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، دیدار،خانواده شهید،تفحص،خمسه ای
فرماندارآوج گفت: دیداربا خانواده معظم شهدا برای مسئولین نظام وانقلاب موجب قوت قلب و ایجاد انگیزه خدمتگزاری بیشتر وبهتر خواهدبود.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، تجلیل،آزادگان
باحضورفرماندار؛
فرماندارآوج گفت: آزادگان پیام رسانان واقعی انقلاب واسطوره های صبر وصلابت وبصیرت ایران اسلامیند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، دوره آموزشی، شوراها
فرماندارآوج:
فرماندارآوج در دوره آموزشی منتخبین شوراهای روستایی گفت:شوراها باید درجهت رفع مشکلات روستاها با ایجادفضای توأم با آرامش وانسجام که بزرگترین رمز موفقیت شان است تلاش کنند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، مراسم،بزرگداشت،شهید،حججی
باحضور فرماندار؛
مراسم بزرگداشت شهید مدافع حرم محسن حججی با حضورمسئولین وجمع کثیری از مردم وخانواده شهدا درآوج برگزار شد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، پیام تبریک،ورود،آزادگان
فرماندارآوج درپیامی26 مردادماه سالروز ورودآزادگان سرافرازرا به میهن اسلامی تبریک گفت
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، بررسی،مشکلات، هیئت،ورزشی
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: بهره گیری از توانایی نخبگان و پیشکسوتان واعتماد وسپردن امور به بخش خصوصی موجب ساماندهی و ارتقاء سطح ورزش شهرستان خواهدشد.
فرماندار آوج:
فرماندار آوج گفت: نقش عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان سکاندار مهم ترین وزارتخانه دولت در تلطیف فضای سیاسی کشور، پیشبرد اهداف نظام و دولت مهم و انکارناپذیر بوده است.
فرماندارآوج گفت: مدیران بایدموضوع آموزش را بعنوان یکی از مؤلفه های اساسی دربحث مدیریت بحران مورد توجه قراردهند.
باحضورفرماندارآوج انجام شد؛
بمنظور رفع مشکل عدم دسترسی مردم روستای شهیدآباد به آب شرب سالم وبهداشتی با حضور فرماندار، محل حفرچاه آب تعیین وجانمایی شد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها