رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
فرماندارشهرستان آوج با صدورپیامی ازمشارکت گسترده مردم درانتخابات قدردانی کرد
با حضوررئیس حوزه انتخابیه آوج؛
جلسه هماهنگی وتمهیدمقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراها درفرمانداری آوج برگزارشد.
با حضورفرماندارآوج جلسه مدیریت کانالهای تلگرامی وفضای مجازی تبلیغات انتخابات درفرمانداری برگزارشد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
فرماندارشهرستان آوج با صدورپیامی ازمشارکت گسترده مردم درانتخابات قدردانی کرد
با حضوررئیس حوزه انتخابیه آوج؛
جلسه هماهنگی وتمهیدمقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنجمین دوره شوراها درفرمانداری آوج برگزارشد.
با حضورفرماندارآوج جلسه مدیریت کانالهای تلگرامی وفضای مجازی تبلیغات انتخابات درفرمانداری برگزارشد.
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: مشارکت حداکثری مردم درانتخابات موجب تداوم وشتاب در رشد وتوسعه روستاها خواهدشد.
در سفر استاندار قزوین به شهرستان آوج انجام شد:
استاندار قزوین در جریان سفر یک روزه خود به آوج از چهار طرح کشاورزی و راهسازی در این شهرستان بازدید و همچنین دو طرح آبیاری نوین اراضی در این منطقه را کلنگ زنی و افتتاح کرد.
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: انتخابات درکشور ایران یک جریان تعیین کننده،سرنوشت ساز،وحدت بخش ونشاط آفرین است .
درمراسم روزجوان؛
درمراسم گرامیداشت روزجوان ازجوانان برترشهرستان آوج درحوزه های مختلف تجلیل شد.
فرماندارشهرستان آوج اتهامات واهی امام جمعه شهر آوج را تکذیب کرد.
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: آموزش وپرورش علاوه بر نقش علمی وآموزشی خود باید حساسیتی خاص به مقوله تربیت نوجوانان وجوانان داشته باشد.
علی اکبرسلیمانی، دیدار، روستاها
فرماندارآوج دردیداربامردم روستاهای شهرستان:
فرماندارآوج گفت: دستیابی به اهداف متعالی ورسیدن به رشدو پیشرفت وتکامل در روستاها با همکاری وهمدلی همه مردم روستا میسراست.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها