رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، بازدید کارخانه،آوجکو
فرماندارآوج بهمراه رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان و رئیس شورای شهرآوج از کارخانه تولید محصولات بهداشتی وآرایشی آوجکودرشهرآوج بازدیدکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، معارفه،سرپرست،بهزیستی
باحضور فرماندارآوج ومدیرکل اداره بهزیستی استان سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان آوج معرفی گردید.
یادواره شهدا،خرقان غرب، آبدره
چهارمین یادواره شهدای خرقان غرب باحضور حجت الاسلام ابوترابی، فرماندارآوج، نماینده مردم بوئین زهرا وآوج درمجلس ،امام جمعه آوج واقشارمختلف مردم در روستای آبدره ازتوابع بخش مرکزی آوج...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، بازدید کارخانه،آوجکو
فرماندارآوج بهمراه رئیس اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان و رئیس شورای شهرآوج از کارخانه تولید محصولات بهداشتی وآرایشی آوجکودرشهرآوج بازدیدکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، معارفه،سرپرست،بهزیستی
باحضور فرماندارآوج ومدیرکل اداره بهزیستی استان سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان آوج معرفی گردید.
یادواره شهدا،خرقان غرب، آبدره
چهارمین یادواره شهدای خرقان غرب باحضور حجت الاسلام ابوترابی، فرماندارآوج، نماینده مردم بوئین زهرا وآوج درمجلس ،امام جمعه آوج واقشارمختلف مردم در روستای آبدره ازتوابع بخش مرکزی آوج...
به مناسبت هفته تربیت بدنی؛
فرماندارشهرستان آوج به مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش با مسئول ورزش وجوانان شهرستان دیداروگفتگوکرد.
پیام تبریک ، هفته تربیت بدنی
فرماندارآوج به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش پیام تبریکی صادرکرد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، روز جهانی ،نابینایان
به مناسبت روز جهانی نابینایان؛
درپاسداشت روز جهانی عصای سفید ودرتکریم جایگاه اجتماعی نابینایان، طی مراسمی از تعدادی روشندل درفرمانداری آوج تجلیل بعمل آمد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هماهنگی، یادواره شهدا،آبدره
فرماندارآوج:
فرماندارآوج گفت: برگزاری یادواره شهدا مایه برکات وحسنات برای جامعه و بسترسازتحول عمیق وشگرف اجتماعی وفرهنگی درکشوراست.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته ناجا،دیدار
به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد؛
درآخرین روزازهفته ناجا فرماندهی وجمعی ازکارکنان انتظامی شهرستان با فرماندارآوج دیداروگفتگو کردند.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته ناجا،غبارروبی،مزار،شهدا
درآخرین روزازهفته ناجا؛
به مناسبت هفته ناجا باحضورفرماندارشهرستان آوج ، امام جمعه آوج ،فرماندهی انتظامی شهرستان وجمعی از مسئولین شهری وشهرستانی گلزارشهدای شهرآوج غبارروبی وگل افشانی شد.
علی اکبرسلیمانی،فرماندارآوج، هفته انتظامی،دیدار
به مناسبت هفته ناجا؛
به مناسبت هفته نیروی انتظامی ،فرماندارآوج بهمراه بخشدارمرکزی با فرماندهی وکارکنان انتظامی شهرستان آوج دیداروگفتگوکرد.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها